Köpprocess

Köpprocess


Att köpa bostad på Malta

Det är enkelt och tryggt att köpa bostad på Malta. Alla bostäder är dessutom ägarbostäder dvs du äger din lägenhet med lagfart precis på samma sätt du äger en villa i Sverige. Ingen hyra utgår på en ägarbostad men eventuellt kan en mindre kondominium avgift tillkomma på en lägenhet.

Själva köpprocessen består av några enkla steg:

 • Kontakta en mäklare som visar dig bostäder. En mäklare har tillgång till samtliga bostäder på marknaden.
 • Mäklaren förhandlar priset åt dig. (budgivning)
 • När väl drömbostaden är hittad ingår man först ett preliminärt köpeavtal med säljaren. Samtidigt väljes en notarie, som är en opartisk kontrollant av köpet. Kontraktet skrivs på vårt kontor eller hos notarien med närvaro av säljare, köpare, notarie samt mäklare.
 • Det preliminära kontraktet binder köpare och säljare att genomföra försäljningen på de grunder och till det pris som står nämnt i kontraktet. Du skall redan i detta skede meddela notarien om hur du tänker utnyttja bostaden – som utflyttat svensk och för bosättning (skattskriven) på Malta eller som semesterbostad där du fortfarande är skattskriven i Sverige.
 • 1 % av köpeskillingen (Stampduty dvs stämpelskatt) samt handpenning på ca 10 % av köpeskillingen betalas. Båda beloppen betalas direkt till notarien.
 • Notarien kommer därefter att verifiera att allt står rätt till med bostaden.
  I det flesta fall kan handpenningen och skatten på stampdutyn (11%) betalasinom 14 dagar. Kontrollera vad som gäller vid just ditt köp.
 • Ca 3 månader (normalfallet) efter att det preliminära kontraktet upprättats skrivs det slutgiltiga kontraktet. Vid kontraktsskrivningen betalas resterande belopp, notariens avgifter samt övriga kostnader i samband med registrering av fastigheten (se nedan).
 • Nycklarna till egendomen överlämnas och fastigheten byter ägare.
  Det är säljaren som betalar mäklarens arvode, precis som i Sverige. Mäklararvodet är lagstadgat på Malta. Tänk på att ni köper en bostad i ett annat land och då är det landets lagar och regler som gäller.

Vid kontraktsförfarandet är det en notarie som är lagens representant som tillsammans med oss mäklare representerar dig. Här finns begrepp som groundrent, freehold, airspace, etc. som kan var lite av fallgropar.
Så ta alltid hjälp av en mäklare, – för din trygghetsskull.

Kostnader och avgifter vid köp av bostad på Malta

 • Registreringsavgift 5 % (motsvarar svenska lagfartskostnaden)
 • Notarien 1,5 % – 2% som är lagstadgad (plus ev extra kostnader för sökning i fastighetsregister)
 • AIP om bostaden köpes som semesterbostad (mindre kostnad)

Ägande av bostad på Malta

EU medlem kan äga 1 st bostad på Malta eller på Gozo. Om bostaden ligger i ett s.k. ”designated area” dvs Portomaso, Tas-Sellum, Tigne Point, Fort Cambridge, MadlienaVillage, Pendergarden och Fort Chambray (Gozo)mfl finns möjlighet till att köpa flera bostäder. I ett designated areas finns oftast pool, trädgårdsmästare, security mm. Köper du en semesterbostad behöver du ett AIP dvs ett tillstånd för att äga en bostad som ”semesterbostad”

Holidayhome – bostad för semesterboende

Att köpa en bostad som semesterbostad är mycket populärt på Malta. Det finns från myndigheten en undre beloppsgräns för att äga och köpa en semester -bostad.2022 är beloppet för en lägenhet €143,410 och för övriga bostäder €247,701.

För att få äga en semesterbostad kommer notarien att ansöka om ett AIP för erräkning (233 euro). Skatt utgår på bostaden vid försäljning. Notarien räknarut denna skatt vid försäljningstillfället.

Bank och finansierings på Malta.

Det finns flera banker på Malta som hjälper till med att öppna konto, internet samt ansöka om lån.Din mäklare hjälper dig med kontakt till banken.